Intim date dk Syddjurs

Det stod nu klart, at uanset udfaldet af borgerkrigen var den katolske bispekirkes dage i Danmark talte.

Men adelen kunne være sikre på, at deres magt ville blive svækket, hvis Christian II gik af med sejren.

Både borgere og bønder var utilfredse med Rigsrådets regering.

Borgerne i København og Malmø allierede sig derfor med hansestaden Lübeck i et forsøg på at få Christian II genindsat som konge af Danmark.

Straffene i Skærsilden var meget langvarige, og de fleste måtte regne med at tilbringe flere århundreder der. Man mente, at særligt gode mennesker, helgener, havde gjort ekstra mange gode gerninger og derved samlet en ”skat af gode gerninger”, som kirken rådede over.

Man kunne afkorte sin straf i Skærsilden, hvis man gjorde bod ved at gøre gode gerninger. I stedet for selv at gøre bod, kunne man købe sig andel i denne skat og derved blive fritaget for et antal år i Skærsilden.

Men de katolske adelsfolk foretrak en luthersk konge, som i det mindste ikke modarbejdede adelens interesser, frem for en borger- og bondevenlig regering under den forhadte Christian II.

Han fandt, at kirkens teologi og praksis var kommet for langt bort fra Bibelen og fra ”apostlenes lære”.

Se Luthers 95 teser, her i en ny oversættelse ved Thomas Reinholdt Rasmussen Opgør med afladshandel I middelalderen mente man, at sjælen efter døden skulle renses ved et ophold i Skærsilden.

Munke blev drevet ud af deres klostre på en ofte hårdhændet måde, og meget klostergods blev frataget kirken og overdraget til adelen.

I 1533 stod Danmark uden konge og blev regeret af Rigsrådet, som mest bestod af katolske adelsfolk og biskopper.

Leave a Reply

  1. new boyfriend still on dating site 09-Oct-2017 14:38

    La escritura fue el resultado de un proceso lento de evolución con diversos pasos: imágenes que reproducían objetos cotidianos (pictografía); representación mediante símbolos (ideografía); y la reproducción de sílabas y letras.

  2. beste kostenlose dating seite Hannover 09-Dec-2017 22:19

    We’ve all had times where we felt we couldn’t live up to someone’s expectations and describing your ideal date so rigidly can do exactly that.