Privat seks Free auntys live webcam

P dette sprsmlet rapporterte norske rektorer om strre problemer enn kollegaene i alle de andre OECD-land som deltok.Eksempelvis svarte hele 71% av de norske rektorene at lringen hemmes mye eller i noen grad av forstyrrende elever.Durch das Anklicken des Buttons "Ja, zu den Anzeigen" bestätigen Sie, dass Sie das 18.Lebensjahr vollendet haben und mit den Inhalten einverstanden sind.For eksempel kan en forst atferdsproblemer ut fra barnet, familien, klassen, skolen, lover og forskrifter, trekk ved samfunnsutviklingen etc.

Ut fra et kologisk perspektiv (Bronfenbrenner, 1977) vil det kunne vre en rekke faktorer i og utenfor skolen som pvirker barns atferd p skolen, og disse faktorene befinner seg p ulike niver.

Viktigheten av pvirke barnets fysiske (klasserommet og skolegren) og sosiale (foreldre, lrere, medelever) omgivelser istedenfor kun pvirke barnet direkte, stttes av en rekke studier p omrdet.

Eksempelvis har det individrettede programmet Steg for Steg i en randomisert kontrollert studie vist seg ha svrt liten effekt, mens det miljrettede programmet til Olweus har vist seg ha svrt stor effekt (Grossman et al., 1997; Olweus, 1992).

kan gjre for forebygge utviklingen av atferdsproblemer i skolen.

Det er mulig f til en kraftig reduksjon av atferdsproblemer i skolen ved hjelp av et PPT-ledet strukturert opplrings- og veiledningsprogram for lrere (Eriksen, 2002).

Leave a Reply